Prvky čerpadla DDB

Produkt:Prvek mazacího čerpadla DDB
Výhoda produktů:
1. Velmi malý vnitřní únik, silný provoz
2. Standardní 8mm trubice nebo 10mm trubkové připojení volitelné
3. Originální díl pro naši řadu čerpadel DDB, delší životnost
Vybaven : �erpadlo DDB10�erpadlo DDB18�erpadlo DDB36

�vod do prvku mazac�ho �erpadla DDB

Prvek �erpadla DDB je sou��st� v�cebodov�ho mazac�ho �erpadla DDB jako sou��sti pro v�m�nu prvku �erpadla a sou��st� �dr�by �erpadla.
Prvek �erpadla DDB by m�l b�t vybaven na�� p�vodn� �adou �erpadel DDB.

Seznam d�l� DDB Pump Element:
1.Element P�st; 2. Pouzdro prvku; 3. Element Seat; 4. Pe�etn� prsten ; 5. �estihrann� zap�n�n�
6. Seat Spring; 7. Pe�etn� prsten ; 8. Pe�etn� prsten ; 9. Poppet; 10. Ocelov� m�� ; 11. Jaro ;
12. Element Bushing; 13. Kryt konektoru trubice; 14. Flare Fitting For Tube 8mm (Standard); Kov�n� pro trubku 10mm (viz obr�zek konektoru n��e)Struktura prvku �erpadla DDB
Píst prvku čerpadla se pohybuje ven, zatímco se setkal s rovným povrchem excentrického hřídele v čerpadle DDB, olej nebo tuk byly natlakovány do komory prvku. Poté se excentrický hřídel otočí na konvexní povrch, píst elementu čerpadla je nucen tlačit a tlačí sedlo elementu, aby se zvedlo, uvolněním tuku nebo oleje do komory elementu, ocelová koule byla natlakována nahoru, přenos média do trubky .

Kód pro objednání prvku mazacího čerpadla DDB

HS-DBEL-T8*
(1)(2)(3)(4)

(1) Výrobce = Hudsunský průmysl
(2) DBEL = DDB Pump Element
(3) Konektor pro velikost trubky:  T8= Flare Fitting For Tube 8mm (Standard); T10= Kov�n� pro trubku 10mm
(4) * = Další informace

Část čerpadla DDB

Rozměry prvku DDB tukového čerpadla

Rozm�ry prvk� �erpadla DDB